ЗА НАС | ЕКИП

Сдружение „Дете на годината” е неправителствена организация, чиято цел е подкрепа и развитие на децата в България.

Тя се реализира в различни направления – даряване на апаратура и обзавеждане за детски отделения в болници в София и страната; подкрепа на деца от социално слаби семейства и институции; насърчаване на доброволческите инициативи на децата и младежите; спортни и културни мероприятия.

В организацията ни са обединени единомишленици, които са осъзнали, че бъдещето на страната ни е в нашите деца и ние като възрастни носим отговорност за тях и това, което им даваме като
пример.