Текущи

Ежемесечна инициатива „Влез в обувките на …“

„Влез в обувките на …“ е поредица от кампании за деца в училищна възраст, които в рамките на
един ден „влизат в обувките“ на свои връстници със заболявания, увреждания или просто
различни.

Под формата на съвместни игри, забавления и разговори ще бъдат поставени в ситуации, с които
ежедневно се сблъскват хората, в частност децата, в неравностойно положение.
Всяка кампания ще бъде под менторството и със съдействието на съответните сдружения, които
ще са активни партньори в събитията.

Целта е насърчаване на солидарността и емпатията към различните хора и изграждане на
приятелство и толерантност между целевите групи; намаляване на агресията и стимулиране на
доброволческите активности.

Обучените вече ученици ще приемат предизвикателството по принципа на „предай нататък“ да
направят същата кампания в своето училище и да предадат наученото на останалите класове.
Най-запалените ученици ще станат водещи на следващите кампании на инициативата.

 

Влез в обувките на … ( линк за PDF Презентация )