Номинации

Подборът на кандидатстващите номинации ще се състои в периода от  до 2021 г. от членове на сдружение „Дете на годината“ и техни партньори.

Във всяка категория ще бъдат избрани по 4 деца,учители и треньори.

През м. септември 2021, в присъствието на жури ще бъдат избрани и наградени победителите във всяка област.

 

Категории:
Дете на годината – спорт;

Дете на годината – академични постижения;

Дете на годината – спортист с увреждания;

Дете на годината – изкуство;

Детето на годината – доброволчески и хуманитарни инициативи;

Дете на годината – иновативни проекти и технолигия;

Детски учител на годината;

Детски треньор на годината;

Дарител на годината;

Помощ от чужбина за децата на България;

Специална награда за цялостен принос към развитието на децата;

 

 

За да участват Вашите номинации, е необходимо:
– Точно описание на реализираната дейност, с която ще се кандидатства и резултата от нея;
– Снимки, документи и препоръки, доказващи постиженията.
– За Категория „Спорт“ – Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание,
предоставен от съответната спортна федерация.
– За Категория „ доброволчески и хуманитарни инициативи“ – кратко есе.
– Снимка на детето и кратка информация за него – години, интереси, училище или място, където развива таланта си.