Номинации

НОМИНАЦИИ

Номинациите стартират от 00,00 ч. на 1 юни. Разглеждането на номинациите ще бъде извършено от членове на сдружение „Дете на годината“ и техни партньори. Във всяка категория ще бъдат избрани по 4 деца, учители и треньори.

На 25 юни 2021, в градината на зала „Ефе“ на хотел „Маринела“ , в присъствието на жури ще бъдат излъчени и наградени победителите във всяка област.
За да участват вашите номинации, е необходимо да попълните формата за участие по-долу на тази страница.

КРИТЕРИИ:
⦁ Всеки може да номинира.
⦁ Номиниращият не може да номинира себе си.
⦁ Номинирани могат да бъдат деца, учители и треньори на деца;
⦁ Постиженията да са реализирани в рамките на 2020-та година;
⦁ Могат да бъдат номинирани деца до 18 години, живеещи в България;
⦁ Един човек може да направи няколко номинации, но в различни категории;
⦁ Номинацията на детето може да бъде само в една от изброените категории;
⦁ За всяка категория е необходимо да изпратите кратко резюме, в което да разкажете за постиженията на номинирания, спечелените награди (ако има такива), да приложите снимки, документи и линкове към свързани с дейността му видео или публикации.

КАТЕГОРИИ:
⦁ Дете на годината – спорт;
⦁ Дете на годината – академични постижения;
⦁ Дете на годината – спортист с увреждания;
⦁ Дете на годината – изкуство;
⦁ Детето на годината – доброволчески и хуманитарни инициативи;
⦁ Дете на годината – иновативни проекти и технология;
⦁ Детски учител на годината;
⦁ Детски треньор на годината;
⦁ Дарител на годината;
⦁ Помощ от чужбина за децата на България – номинира се от сдружението;
⦁ Общ принос към децата – номинира се от сдружението.

ВАЖНО: Ако искате да направите повече от 1 номинация, но в различни категории е необходимо да попълните отделна форма за всяка номинация.