КРИТЕРИИ

– Номиниращият не може да номинира себе си.
– Номинирани могат да бъдат деца, учители и треньори на деца;
– Постиженията да са реализирани в рамките на 2020-та година;
– Могат да бъдат номинирани деца на възраст до 18 години, живеещи в България;
– Един човек може да направи няколко номинации, но в различни категории;
– Номинацията на детето може да бъде само в една от изброените категории;
– За категория „Доброволчески и хуманитарни инициативи“ е необходимо да изпратите кратко резюме, до 150 думи, в което да дадете пример за ангажираността и страстта на номинирания към каузата, приноса му към нея, за каква положителна промяна за обществото допринася и спектърът, който обхваща: събрани средства, бр. хора върху, които е имало въздействие, бр. привлечени към каузата и пр.