КРИТЕРИИ | КАТЕГОРИИ ЗА НОМИНАЦИИ

Критерии

Номинации:
– Номинирани ще бъдат деца,учители или треньори;
– Могат да бъдат номинирани деца на възраст между 1 и 18 години,живеещи в България;
– Могат да бъдат номинирани преподаватели, които работят с деца;
– Могат да бъдат номинирани треньори,които работят с деца;
– Един човек може да направи няколко номинации, но в различни категории, като един номиниран може да е номиниран само в една категория;
– Номинацията на детето може да бъде само в една от изброените категории;
– Постиженията да са реализирани в рамките на 2019-та година;
– Всеки може да номинира дете,учител или треньор;

За да участват Вашите номинации, е необходимо:

– Точно описание на реализирана дейност и резултата от нея, с който кандидатства;

– Материали, доказващи това;

Категории

– Дете на годината – спорт;

– Дете на годината – академични постижения;

– Дете на годината – спортист с увреждания;

– Дете на годината – изкуство;

– Детето на годината – доброволчески и хуманитарни инициативи;

– Дете на годината – иновативни проекти и технолигия;

– Детски учител на годината;

– Детски треньор на годината;