Категории

Категории

 • Дете на годината – спорт;
 • Дете на годината – академични постижения;
 • Дете на годината – спортист с увреждания;
 • Дете на годината – изкуство;
 • Детето на годината – доброволчески и хуманитарни инициативи;
 • Дете на годината – иновативни проекти и технолигия;
 • Детски учител на годината;
 • Детски треньор на годината;
 • Дарител на годината;
 • Помощ от чужбина за децата на България – номинира се от сдружението;
 • Общ принос към децата и тяхното развитие – номинира се от сдружението.